CHRAŇME JÁDRO

Naším cílem je podporovat a rozvíjet kompetence v oblasti jaderného inženýrství,
cíleně chránit, udržovat a rozvíjet jaderné know-how.

O nás

Mise

Nuclear Hub z.s.p.o. je zájmovým uskupením právnických osob, založené podle paragrafu 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat, rozvíjet a udržovat kompetence v oblasti jaderného vzdělávání a cíleně zachycovat jaderné know-how. Nuclear Hub bude rozvoj komunity zajišťovat realizací projektů a grantů pro státní organizace a komerční subjekty. Nuclear Hub je založen na spolupráci univerzit, státu a komerčního sektoru.


Základní principy

Nuclear Hub je postaven na těchto principech:

 • samostatnost - celá organizace dlouhodobě nesmí spoléhat na spolupráci s jedním subjektem, např. státem, ale bude aktivně vyhledávat příležitosti pro poskytování konzultačních služeb, realizaci projektů a grantů a to nejen na území ČR,
 • nezávislost - Nuclear Hub nemá být společností ovládanou státem či jedním významným subjektem nebo jinou lobby,
 • transparentnost - řízení Nuclear Hubu, systém financování, systém rozdělování a realizace práce musí být transparentní,
 • knowledge base - klíčovým principem je zajištění kontinuálního zachycování know-how a jeho inteligentní přenos na celou komunitu,
 • výzkum a vzdělávání - Nuclear Hub má ambici vynakládat prostředky na rozvoj komunity, vlastní výzkum a vzdělávání,
 • kvalita - klíčem k realizaci prací je zajišťovat nejvyšší kvalitu realizovaných prací a jejich profesionální řízení,
 • non-profit - cílem Nuclear Hubu není generovat profit.
 • Proč potřebujeme NuclearHub?

  Česká jaderná komunita vždy byla na vysoké úrovni, a proto je zapotřebí jí:

 • zachovat - komunita stárne a je nutné ji omladit a přenést know-how na další generace jaderných expertů
 • osamostatnit - nyní žije, či přežívá v přílišném vlivu státu či jedné komerční organizace, tento vliv je potřeba dlouhodobě zmenšit na přijatelnou míru,
 • propagovat a "prodat" za hranice České republiky - budeme jadernou komunitu a expertýzu aktivně prodávat za hranicemi naší republiky,
 • sjednotit - nyní je rozdělená a trpí celou řadou partikulárních zájmů jednotlivých organizací - Nuclear Hub je neutrální a jeho cílem je sjednocovat zájmy celé komunity,
 • ocenit - je důležité, aby jaderní experti byli na úrovni podobných odborníků např. z IT, jedině tehdy bude celý jaderný obor perspektivou pro studenty VŠ.

 • Myslíme, že v tuto chvíli se na našem území nenachází podobná organizace ani podobný záměr a že nyní je správný čas jej realizovat.

  Služby

  Nuclear Hub poskytuje nezávislou síť odborníků ve všech oblastech jaderného inženýrství. Konkrétně:

  VÝZKUM

  Jaderné inženýrství v Nuclear Hubu pokrývá obory od chemie až po elektroniku, či chcete-li, od pokrytí jaderného paliva až po optimalizaci barbotážní nádoby...

  VÝVOJ

  Nové metody, aby odpovídaly náročným požadavkům jaderné bezpečnosti, musí projít četnými testy a iteračními zlepšeními. Jedná se zejména vývoj na zařízeních partnerů CENEN, např. o testy ve vysokoteplotní peci, urychlovači, či jaderném reaktoru...

  KONSTRUKCE

  3D konstrukce v reálném softwarovém prostředí komponent, především jaderných reaktorů. Projekt CENELín poskytuje model virtuální jaderné elektrárny.

  VÝSTAVBA

  Příprava projektu a všechny etapy projektového řízení.

  LICENCOVÁNÍ

  V těsné spolupráci s regulátorem zrealizujeme jednotlivé kapitoly Bezpečnostní zprávy.

  VÝUKA

  V rámci sítě CENEN, která sdružuje všechny subjekty poskytující jaderné vzdělávání v ČR, či ve spolupráci se zahraničními partnery pokrýváme všechny oblasti jaderného vzdělávání.

  TRÉNINK

  Obdobně v rámci sítě CENEN a ve spolupráci se zahraničními partnery pokrýváme všechny oblasti tréninku.

  Novinky

  JIHOAFRICKÁ WITS ENTERPRISE podpořila VÝZKUM VYSOKOTEPLOTNÍCH SOLÍ S NUCLEAR HUB A CIIRC ČVUT

  25. 02. 2020, Radek Škoda

  Nuclear Hub se se svými experty zapojil do vývoje Energy Storage, na kterém spolupracuje v ČR s partnery s ZČU, VŠCHT, FZÚ AVČR, ČVUT a jinými organizacemi. Nuclear Hub se v pracech zaměřuje na ukládání energie v tavených solích.

  INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, MARK V

  11. 08. 2019, František Kolář

  V létě 2019 Nuclear Hub v ČR po páté organizoval INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, s podporou ČVUT, VŠCHT a UO. Vice info naleznete na domovských stránkách INI.

  JIHOAFRICKý ESKOM podporuje výstavbu smyčky VYSOKOTEPLOTNÍCH SOLÍ S NUCLEAR HUB A CIIRC ČVUT

  25. 02. 2019, Radek Škoda

  V prostorách ČVUT CIIRC vzniká světové unikátní zařízení na testování ukládání energie do tavených anorganických solí, které podporuje jihoafrická elektrárenská společnost ESKOM.

  INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, MARK IV

  15. 08. 2018, František Kolář

  V létě 2018 Nuclear Hub v ČR opět organizoval INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, s podporou ČVUT, VŠCHT a UO. Vice info i přihlášky pro INI2019 naleznete na domovských stránkách INI.

  NUCLEAR HUB, ODSTOUPENÍ ZAKLADATELŮ SDRUŽENÍ

  12. 11. 2017, František Kolář

  Na členské schůzi Nuclear Hub a následně po ní odstoupili ze svých pozic v orgánech sdružení T. Bárta, M.Mrázek, P. Hora, R. Škoda a J. Petrů. Děkujeme za jejich činnost. Orgány sdružení budou personálně doplněny dle Stanov.

  Intercontinental Nuclear Institute, MARK III

  15. 9. 2017, František Kolář

  V létě 2017 Nuclear Hub v ČR organizoval INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, s podporou ČVUT, VŠCHT a UO. INI proběhl poprvé i pro účastníky z Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Akce vzbudila velký mezinárodní ohlas.Vice info i přihlášky pro INI2018 naleznete na domovských stránkách INI.

  ŠKOLENÍ PRO ZAHRANIČNÍ EXPERTY S FIRMOU TES

  7. 4. 2017, František Kolář

  Experti temohydrauliky sdružení Nuclear Hub (V. Dostál, P. Zácha a V. Železný) školili v prostorách ČVUT Praha arménské jaderné specialisty práci s moderními výpočetními kódy. Jednalo se o využití ANSYS FLUENT pro VVER 440, kde byly demonstrovány základní principy a na softwareových licencích ČVUT počítány modelové příklady.

  AHTR- NOVÝ JADERNÝ REAKTOR, SMR či GenIV?

  15.9.2016, Radek Škoda

  Nuclear Hub se se svými experty zapojil do vývoje Advanced High Temperature Reactor (AHTR), na kterém spolupracuje v ČR s partnery s ZČU, VŠCHT, FZÚ AVČR, ČVUT a jinými organizacemi. Nuclear Hub se v pracech zaměřuje na ukládání energie v tavených solích, revolučním návrhu aktivní zóny reaktoru a nového jaderného paliva.

  INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, MARK II

  22.8.2016, Radek Škoda

  V červnu a červenci 2016 se Nuclear Hub opět významně podílel na organizaci INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, nyní samostatně bez CNCC (které nemá české finacování), ale s pomocí ČVUT. Již tradičně INI bylo 2 týdny na zámku Štiřín a 2 týdny v Nové Anglii v USA pod patronací IAEA a DoE/DoS. Letos oproti ročníku 2016 přibylo účastníků i jejich domovských zemí. Vice info naleznete na stránkách INI či v tiskových zprávách.

  INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, MARK I

  14.8.2015, Radek Škoda

  V létě 2015 se Nuclear Hub podílel na organizaci INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, 2 týdny na zámku Štiřín a 2 týdny v Nové Anglii v USA pod patronací CNCC, IAEA a DoE/DoS. Po úspěchu této akce bylo rozhodnuto ji zopakovat v roce 2016. Vice info naleznete na stránkách INI.

  NEZÁVISLÁ PODPORA DOZORU -> VYŠŠÍ BEZPEČNOST

  12.5.2014, Radek Škoda

  ČVUT v Praze vstoupilo jako první česká vysoká škola do sdružení Nuclear Hub a s ním vyhrálo zakázku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na posouzení nového jaderného paliva elektrárny Dukovany. Připojením dalších subjektů tak brzy může vzniknout široká a nezávislá síť podporující jadernou energetiku. Celý článek zde.

  Kontaktní údaje

  V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte