CHRAŇME JÁDRO

Naším cílem je podporovat a rozvíjet kompetence v oblasti jaderného inženýrství,
cíleně chránit, udržovat a rozvíjet jaderné know-how.

O nás

Mise

Nuclear Hub z.s.p.o. je zájmovým uskupením právnických osob, založené podle paragrafu 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat, rozvíjet a udržovat kompetence v oblasti jaderného vzdělávání a cíleně zachycovat jaderné know-how. Nuclear Hub bude rozvoj komunity zajišťovat realizací projektů a grantů pro státní organizace a komerční subjekty. Nuclear Hub je založen na spolupráci univerzit, státu a komerčního sektoru.


Základní principy

Nuclear Hub je postaven na těchto principech:

 • samostatnost - celá organizace dlouhodobě nesmí spoléhat na spolupráci s jedním subjektem, např. státem, ale bude aktivně vyhledávat příležitosti pro poskytování konzultačních služeb, realizaci projektů a grantů a to nejen na území ČR,
 • nezávislost - Nuclear Hub nemá být společností ovládanou státem či jedním významným subjektem nebo jinou lobby,
 • transparentnost - řízení Nuclear Hubu, systém financování, systém rozdělování a realizace práce musí být transparentní,
 • knowledge base - klíčovým principem je zajištění kontinuálního zachycování know-how a jeho inteligentní přenos na celou komunitu,
 • výzkum a vzdělávání - Nuclear Hub má ambici vynakládat prostředky na rozvoj komunity, vlastní výzkum a vzdělávání,
 • kvalita - klíčem k realizaci prací je zajišťovat nejvyšší kvalitu realizovaných prací a jejich profesionální řízení,
 • non-profit - cílem Nuclear Hubu není generovat profit.
 • Proč potřebujeme NuclearHub?

  Česká jaderná komunita vždy byla na vysoké úrovni, a proto je zapotřebí jí:

 • zachovat - komunita stárne a je nutné ji omladit a přenést know-how na další generace jaderných expertů
 • osamostatnit - nyní žije, či přežívá v přílišném vlivu státu či jedné komerční organizace, tento vliv je potřeba dlouhodobě zmenšit na přijatelnou míru,
 • propagovat a "prodat" za hranice České republiky - budeme jadernou komunitu a expertýzu aktivně prodávat za hranicemi naší republiky,
 • sjednotit - nyní je rozdělená a trpí celou řadou partikulárních zájmů jednotlivých organizací - Nuclear Hub je neutrální a jeho cílem je sjednocovat zájmy celé komunity,
 • ocenit - je důležité, aby jaderní experti byli na úrovni podobných odborníků např. z IT, jedině tehdy bude celý jaderný obor perspektivou pro studenty VŠ.

 • Myslíme, že v tuto chvíli se na našem území nenachází podobná organizace ani podobný záměr a že nyní je správný čas jej realizovat.

  Služby

  Nuclear Hub poskytuje nezávislou síť odborníků ve všech oblastech jaderného inženýrství. Konkrétně:

  VÝZKUM

  Jaderné inženýrství v Nuclear Hubu pokrývá obory od chemie až po elektroniku, či chcete-li, od pokrytí jaderného paliva až po optimalizaci barbotážní nádoby...

  VÝVOJ

  Nové metody, aby odpovídaly náročným požadavkům jaderné bezpečnosti, musí projít četnými testy a iteračními zlepšeními. Jedná se zejména vývoj na zařízeních partnerů CENEN, např. o testy ve vysokoteplotní peci, urychlovači, či jaderném reaktoru...

  KONSTRUKCE

  3D konstrukce v reálném softwarovém prostředí komponent, především jaderných reaktorů. Projekt CENELín poskytuje model virtuální jaderné elektrárny.

  VÝSTAVBA

  Příprava projektu a všechny etapy projektového řízení.

  LICENCOVÁNÍ

  V těsné spolupráci s regulátorem zrealizujeme jednotlivé kapitoly Bezpečnostní zprávy.

  VÝUKA

  V rámci sítě CENEN, která sdružuje všechny subjekty poskytující jaderné vzdělávání v ČR, či ve spolupráci se zahraničními partnery pokrýváme všechny oblasti jaderného vzdělávání.

  TRÉNINK

  Obdobně v rámci sítě CENEN a ve spolupráci se zahraničními partnery pokrýváme všechny oblasti tréninku.

  Novinky

  NUCLEAR HUB, ODSTOUPENÍ ZAKLADATELŮ SDRUŽENÍ

  12. 11. 2017, František Kolář

  Na členské schůzi Nuclear Hub a následně po ní odstoupili ze svých pozic v orgánech sdružení T. Bárta, M.Mrázek, P. Hora, R. Škoda a J. Petrů. Děkujeme za jejich činnost. Orgány sdružení budou personálně doplněny dle Stanov.

  Intercontinental Nuclear Institute, MARK III

  15. 9. 2017, František Kolář

  V létě 2017 Nuclear Hub v ČR organizoval INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, s podporou ČVUT, VŠCHT a UO. INI proběhl poprvé i pro účastníky z Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Akce vzbudila velký mezinárodní ohlas.Vice info i přihlášky pro INI2018 naleznete na domovských stránkách INI.

  ŠKOLENÍ PRO ZAHRANIČNÍ EXPERTY S FIRMOU TES

  7. 4. 2017, František Kolář

  Experti temohydrauliky sdružení Nuclear Hub (V. Dostál, P. Zácha a V. Železný) školili v prostorách ČVUT Praha arménské jaderné specialisty práci s moderními výpočetními kódy. Jednalo se o využití ANSYS FLUENT pro VVER 440, kde byly demonstrovány základní principy a na softwareových licencích ČVUT počítány modelové příklady.

  AHTR- NOVÝ JADERNÝ REAKTOR, SMR či GenIV?

  15.9.2016, Radek Škoda

  Nuclear Hub se se svými experty zapojil do vývoje Advanced High Temperature Reactor (AHTR), na kterém spolupracuje v ČR s partnery s ZČU, VŠCHT, FZÚ AVČR, ČVUT a jinými organizacemi. Nuclear Hub se v pracech zaměřuje na ukládání energie v tavených solích, revolučním návrhu aktivní zóny reaktoru a nového jaderného paliva.

  INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, MARK II

  22.8.2016, Radek Škoda

  V červnu a červenci 2016 se Nuclear Hub opět významně podílel na organizaci INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, nyní samostatně bez CNCC (které nemá české finacování), ale s pomocí ČVUT. Již tradičně INI bylo 2 týdny na zámku Štiřín a 2 týdny v Nové Anglii v USA pod patronací IAEA a DoE/DoS. Letos oproti ročníku 2016 přibylo účastníků i jejich domovských zemí. Vice info naleznete na stránkách INI či v tiskových zprávách.

  INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, MARK I

  14.8.2015, Radek Škoda

  V létě 2015 se Nuclear Hub podílel na organizaci INTERCONTINENTAL NUCLEAR INSTITUTE, 2 týdny na zámku Štiřín a 2 týdny v Nové Anglii v USA pod patronací CNCC, IAEA a DoE/DoS. Po úspěchu této akce bylo rozhodnuto ji zopakovat v roce 2016. Vice info naleznete na stránkách INI.

  NEZÁVISLÁ PODPORA DOZORU -> VYŠŠÍ BEZPEČNOST

  12.5.2014, Radek Škoda

  ČVUT v Praze vstoupilo jako první česká vysoká škola do sdružení Nuclear Hub a s ním vyhrálo zakázku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na posouzení nového jaderného paliva elektrárny Dukovany. Připojením dalších subjektů tak brzy může vzniknout široká a nezávislá síť podporující jadernou energetiku. Celý článek zde.

  Kontaktní údaje

  V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte